top of page
bgImage

Bērniem 3 - 4.g. vec.


Pirmdiena
Rokdarbi / mājturība
Mūzika
Iepazīšanās ar apkārtni un sabiedrību
Sports

Otrdiena
Matemātika
Veidošana
Sports (ārpus telpām)

Trešdiena
Runas attīstīšana
Zīmēšana
Sports
Sen sorā attīstība

Ceturdiena
Literatūra
Konstruēšana
Mūzika
Sporta spēles

Piektdiena

Iepazīšanās ar dabu
Aplicēšana
Sports

Bērniem 1,5 - 3.g. vec.


Pirmdiena
Rokdarbi / mājturība
Mūzika
Iepazīšanās ar apkārtni un sabiedrību
Kustību attīstība

Otrdiena
Matemātika
Veidošana
Kustību attīstība

Trešdiena
Runas attīstīšana
Zīmēšana
Sports
Sen sorā attīstība

Ceturdiena
Literatūra
Konstruēšana
Mūzika
Sporta spēles

Piektdiena
Iepazīšanās ar dabu
Aplicēšana
Sports

PII "Protu protu" nodarbību saraksts

Papildnodarbības:

Divas reizes nedēļā - angļu valodas nodarbības

Otrdienās - sporta nodarbības VOC,

Trešdienās un piektdienās - dejošana,

Ceturtdienās - ritmika,

Otrdienās un ceturtdienās - mūzikas nodarbības.

bottom of page