Par privāto bērnudārzu "Protu protu"

Mūsu bērnudārziņš atrodas pašā Rīgas sirdī, Klusajā centrā pie Viesturdārza.
Omulīgi iekārtotās grupiņās, rotaļājoties bērni apgūst dažādas prasmes - zīmēt, līmēt, krāsot, veidot.


Bērnos rodas vēlme izzināt apkārtējo pasauli. Dārziņā esam iecienījuši arī fiziskas aktivitātes gan telpās, gan svaigā gaisā.
Mums patīk kopā svinēt arī svētkus.
Katru rītu bērnus sagaida mīļas un gādīgas audzinātājas un rūpīgas auklītes.


Pirmsskolas izglītības iestādes “Protu protu” pašnovērtējuma ziņojums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Protu protu” pašnovērtējuma ziņojums, publiskojamā daļa

Mūsu diena

Pie mums nodarbības tiek plānotas atbilstoši bērnu vecumam, spējām un interesēm.
Vecākiem nav jārūpējas par nepieciešamo materiālu iegādi, jo to nodrošina iestāde.


Bērnudārzā īstenojam licenzētu izglītības programmu 0101111
Pie mums ir pieejami pašvaldību līdzfinansējumi.

Mācību maksa mēnesī ir 450 EUR, pluss ēdināšana 4.85 EUR par katru apmeklēto dienu.

Ir pieejami pašvaldību līdzfinansējumi.

Vecākiem

Lai reģistrētu bērnu dārziņā, ir nepieciešams:
-sazināties pa tālruni 26181375 vai e-pastu ivinke@inbox.lv;
-satikties ar pedagogiem un iepazīties ar mūsu iestādi klātienē.

Lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešami sekojoši dokumenti:
-bērna dzimšanas apliecības kopija;
-aizpildīta anketa

Lai apmeklētu dārziņu, ir nepieciešams:
-bērna medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u);
-profilaktiskās potēšanas kartes kopija (veidlapa Nr.063/u);
-ārsta izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās trīs dienas pirms dārziņa apmeklējuma.
Izziņa iesniedzama pirmajā apmeklējuma dienā